Başınıza gelebilecek ani ve beklenmedik olaylar nedeniyle uğrayabileceğiniz bedensel zararları; kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masrafları teminatları ile birlikte tek bir poliçeyle temin edilebilmektedir.

Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar. 16-65 yaşındaki herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Ferdi Kaza Sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve poliçenizi hazırlatmak için bizi arayabilirsiniz.