Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel verilerinizin Nilgün Atılgan Ater Sigorta Aracılık Hizmetleri (Atılgan Sigorta veya biz) tarafından web sitesi aracılığı ile toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde çerçeve nitelikteki işbu Gizlilik Politikası uygulanır. Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenecektir.

Toplanabilecek Veriler

Atılgan Sigorta web sitesi üzerinde siz değerli kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacağınız işlemlere bağlı olarak; • İsminiz, TCKN’niz gibi kimlik bilgileriniz, • Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz, • IP bilgileriniz, • İletişim bilgileriniz, • Kullanıcı işlem bilgisi, • İşlem güvenliği bilgileriniz, • Poliçe/teklif işlemlerine ilişkin bilgileriniz, • Pazarlama ve iletişim tercihleriniz, Web sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVK Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Tarafınızca paylaşılan 3. kişilere ait kişisel veriler bakımından (örneğin bir aile üyesi veya bir müşteri) aşağıdakileri sağlamak ve doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır: • İlgili bireye Atılgan Sigorta’nın kim olduğunu ve kişisel bilgileri nasıl kullandığını iletmek (işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde) • İlgili bireyin kişisel verilerini (özel nitelikli kişisel veriler dahil) bizlere sağlamak ve bizim bu kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde işlememiz için ilgili bireyin iznini almış olmak.

Çerez Kullanımı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla, “Çerezler” ve “web işaretleri” (beacon, Google AdWords) gibi benzer teknolojiler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Web sitemizde Google AdWords kullanılmaktadır. Google AdWords ilgi alanınıza yönelik reklamlar vermek için kullanılır. Bu amaç için kullanılan Çerezler; • kullanıcının web sitesi ziyaretini kaydeder, • hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine karar verir ve • reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder. Böylece size, başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında (web sitemizi kullanırken toplanan veriler değerlendirilerek) potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilir. Bu Google arama sonuçlarında çıkan reklamlar alanlarında olabileceği gibi diğer bir web-sitesinde de olabilir. Örneğin bizim web-sitemizde bir ürünün alımına ilişkin işlemleri tamamlamadıysanız farklı web-sitelerinde bu ürüne veya bize ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Google’ın konuya ilişkin gizlilik politikasına bu linktenulaşabilirsiniz. Ayrıca buradan bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, kullanılan donanım ve yazılım, genel konum bilgisi, web sitemize ne zaman ve nasıl eriştiğiniz gibi kişisel verilerinizi kaydedebiliriz. Bu kişisel veriler, ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, fiyatları belirlemek ve/veya sizleri mevcut kampanyalardan haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bizlerden e-posta yoluyla doğrudan pazarlama mesajı almayı tercih ettiyseniz doğrudan pazarlama materyallerine ilişkin kullanımınızı ve ilgi düzeyinizi belirlemek üzere piksel etiketleri veya linkler gibi teknolojiler de kullanabiliriz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

Verilerin Toplanma Amacı

Atılgan Sigorta, web sitesi aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi web sitesinden faydalanabilmeniz, web sitesine üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda sizlere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, sizler ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel verileriniz Atılgan Sigorta raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, kimliğiniz ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Atılgan Sigorta ayrıca, KVK Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi ayrıca rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz. Sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere anlaşmalı olduğumuz servislerle (anlaşmalı olduğumuz yetkili servisler listesi) kişisel verileriniz paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir. Atılgan Sigorta topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetleri belirlememize yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir. Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir. Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve Atılgan Sigorta’nın mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir: • Mevzuat gereği; • Çalışanlarımızın, kamunun veya Atılgan Sigorta’nın güvenliğini sağlamak amacıyla; • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verilerinizi, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda bizlere yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız. Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta), Atılgan Sigorta’nın ürün ve hizmetleri için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz. E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Kişisel Verilere Erişme ve Düzeltme Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir: • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bu nedenle kişisel verilerin korunması kanunu başvuru formunu buradan indirerek doldurabilir, formda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen gelip bizzat başvurarak ya da güvenli elektronik imza kullanarak elektronik posta yoluyla Atılgan Sigorta’ya iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Atılgan Sigorta, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Atılgan Sigorta, web sitesi kullanıcıları ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklik Yapılması

Gizlilik Politikası gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: • E-posta: info@atilgansigorta.com • İletişim adresi: Kiremithane Mahallesi, Miyase Apt. 135/A Zeminkat, İstiklal Cd., 33010 Akdeniz/Mersin • Telefon numarası: 0 324 237 66 60 • Faks numarası: 0 324 237 66 60