Tarsim Tarım Sigortası, ülkemizde tarımcılık faaliyeti gösteren çiftçilerin, yaptıkları tarımsal emekleri poliçe bazında, teminatlarla koruma altına alan bir sigorta ürünüdür.

TARSİM TARIM SİGORTASI NELERİ KAPSAR?

Tarım Sigortası, hem tarımsal ürün, hem hayvanlar, hem de sera, tarım aletleri ve makineleri ile tarımsal yapıları kapsar.

Hayvan, bina, alet ve makinelerin kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ve zararlılar ile hayvan hastalıklarının neden olacağı zararlar sigorta teminatı kapsamında yer alır.

Bu zararlara maruz kalan üretici, bağlı bulunduğu meslek odasına, TARSİM’e veya Tarım Müdürlüğü’ne başvurarak zararın karşılanmasını talep eder.

Hasar ihbarları yine elektronik ortamda acente tarafından TARSİM’e bildirilmektedir. Hasar tespitleri bakanlık ve hazine tarafından belgelendirilmiş ziraat mühendislerinden oluşan havuz eksperleri tarafından yapılmaktadır.